Zásady

Organizace

Výstavby

V rámci provizorních a definitivních podob dokumentace v oblasti projektování dopravních, pozemních a podzemních staveb nabízíme i zpracování základních částí zásad organizace výstavby:

  • Základní koncepce stavby a vliv na jeho okolí
  • Základní koncepce zařízení staveniště
  • Harmonogramy
  • Postupy výstavby (zejména mohou-li nepříznivě ovlivnit okolí při realizaci)

Projekt ZOV bývá velmi často součástí dokumentace k nabídce veřejné zakázky.

Zásady organizace výstavby dodáváme jako součást projektové dokumentace předkládané ke stavebnímu nebo územnímu řízení (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení, provádění stavby, bourací práce).