Světelná

Signalizační

Zařízení

Dopravně inženýrské opatření pro světelné signalizační zařízení

V rámci Vámi zpracovávané dokumentace konzultujeme potřebu provizorních úprav SSZ, případně navrhneme změnu opatření, která nebudou vyžadovat úpravu nebo provizorní SSZ

Provádíme také provizorní úpravy stávajících signalizací (SSZ):

  • Prověření potřeby úpravy SSZ
  • Úpravy stávajících SSZ
  • Zřízení provizorních (dočasných) SSZ při dlouhodobých pracích

Připravíme pro Vás i podklady pro přenosné soupravy řízení provozu (krátkodobé omezení):

  • kyvadlový provoz 1 jízdním pruhem v zúžených úsecích
  • dočasné řízení soupravou i složitějších situací (např. vjezd/výjezd v zúženém úseku, křižovatka v řešeném úseku apod.)

Parkování a garáže (doprava v klidu)

Provádíme konzultace a návrhy pro potřeby parkování povrchové i v garážích z pohledu dopravy. Součástí může být i řešení pohybu vozidel a pěších v těchto lokalitách.

Dopravní režim provozoven a areálů

Účastníme se i příprav dopravního režimu vnitropodnikových areálů pro zvýšení bezpečnosti, plynulosti a kapacity areálu.