Projektování

Komunikací

Nabízíme zpracování projektové dokumentace pro dopravní stavby ve všech stupních stavebního řízení, vyhledávací a technické studie. Dopravní stavby zahrnují místní komunikace, silnice, chodníky, cyklostezky či veřejné prostory.

Parkování a garáže (doprava v klidu)

Provádíme konzultace a návrhy pro potřeby parkování povrchové i v garážích z pohledu dopravy. Součástí může být i řešení pohybu vozidel a pěších v těchto lokalitách.

Dopravní režim provozoven a areálů

Účastníme se i příprav dopravního režimu vnitropodnikových areálů pro zvýšení bezpečnosti, plynulosti a kapacity areálu