Dopravně

Inženýrská

Opatření

Zpracujeme pro Vás Dopravně Inženýrské Opatření (DIO) pro všechny typy staveb od rodinného domu po liniové stavby v městských aglomeracích. Ke každému projektu přistupujeme profesionálně, kdy od základních podmínek objednatele vypracujeme a projednáme jakékoliv uzavírky, dopravní omezení a překopy komunikací na silnicích všech tříd, včetně dálnic.

  • Odborné konzultace
  • Návrhy DIO ve všech stupních projektové dokumentace
  • Projednání a zajištění všech povolení
  • Zajištění DIR
  • Koordinace DIO se zhotovitelem stavby
  • Veškeré projekty jsou vypracovány v souladu s ČSN EN 12899-1 , TP 66