Bezpečnostní audit / inspekce

Nabízíme Vám v rámci našich projekčních služeb zpracování bezpečnostního auditu/inspekce, které jsou velice účinnými nástroji pro odstraňování problematických míst v projektu i v provozu na pozemních komunikacích.

Součástí auditu /inspekce je vyhodnocení nehodovosti v posuzované lokalitě, často i provedení sčítání dopravy a sledování skoronehodovosti v problémovém místě komunikace.

Bezpečnostní audit

  • provádění bezpečnostních auditů projektů pozemních komunikací ve všech 4 fázích stavby (studie; projektová příprava; před uvedením do zkušebního provozu; ke kolaudaci)
  • odstranění chyb v projektové dokumentaci
  • stanovení bezpečnostních rizik projektované stavby
  • provádění auditů dle metodiky provádění Auditů bezpečnosti pozemních komunikací provádíme audity v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. a 317/2011 Sb.

Bezpečnostní inspekce

  • provádění bezpečnostních inspekcí stávajících komunikací, křižovatek, cyklostezek, chodníku
  • stanovení bezpečnostních rizik stávajících komunikací a doporučení vhodných dopravních případně stavebních úprav
  • prověření nehodovosti v posuzované lokalitě
  • Prověření obalových křivek a rozhledových poměrů
  • Správnost osazení stávajícího dopravního značení